May 27, 2024

ATUL SAVE

ओबीसी महामंडळ मंत्री अतुलजी सावे ह्यांची भेट घेऊन ओबीसी समाजातील तरुणांच्या स्वयंरोजगार बद्दल गाऱ्हाने मांडले.

आज दिनांक 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी ओबीसी महामंडळ अध्यक्ष आणि मंत्री महोदय मा.श्री. अतुलजी सावे ह्यांची शिवगड बंगल्यावर,मंत्रालय भेट घेऊन...