May 27, 2024

AVNI VAN FABRICATION

👉 ह्या वॅन साठी अंदाजित कर्ज
अंदाजे 9 लाख रुपये असेल.( 28 टक्के जिएसटी ) Inclusive

👉महिना साधारण 20 ते 21 हजार मासिक हफ्ता
ज्यात 12 टक्के द. सा. द. शे. व्याज परत मिळणार.

👉कालावधी – 5 वर्षे