May 27, 2024

FOOD TRUCK FESTIVAL

आज दिनांक 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी “अवनि फूड ट्रक फेस्टिवल 2023 “

वरळी, जांबुरी मैदान येथे आयोजित करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यकारी अभियंता, श्रीयुत महेंद्र पाटील ह्यांची भेट घेऊन रीतसर प्रस्ताव दिला....